聯絡我們

聯絡我們

聯絡我們

新豪物業管理及代理有限公司

A:香港觀塘成業街27號日昇中心701C室
T: +852 3101-7800
F: +852 2544-8177
E: info@newgem.com.hk

創富房地產資訊諮詢(深圳)有限公司

A:深圳市福田區深南中路2008號華聯大廈12樓1218室
T: +86 755 8219-8280
F: +86 755 8219-8280
E: info@newgem.com.hk

提交